Instalacje odgromowe i przeciwprzepięciowe

Wykonujemy instalacje odgromowe i przeciwprzepięciowe. Instalacje odgromowe montujemy w taki sposób, aby stworzyć krótką, prostą i skuteczną drogę dla przepływu prądu piorunowego prowadzonego od dachu do gruntu. Zwody, przewody odprowadzające i uziom wykonujemy z metalu, czyli dobrego przewodnika prądu. Instalacje przeciwprzepięciowe wykonujemy w celu odpowiedniego zabezpieczenia instalacji elektrycznej przed przepięciami. Pozwoli to uchronić posiadany sprzęt elektryczny przed skutkami wywołanymi przez np. uderzenie pioruna.