Instalacje odgromowe i przeciwprzepięciowe

W wyniku wyładowań atmosferycznych, występujących w czasie burz, uszkodzeniu mogą ulec elementy konstrukcyjne budynku oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne, np.: telewizory, komputery, programatory lub sprzęt AGD.  Aby zminimalizować ryzyko związane ze skutkami uderzenia pioruna oraz przepięciami w sieci elektrycznej, należy zabezpieczyć budynek poprzez profesjonalne wykonanie instalacji odgromowej oraz przeciwprzepięciowej.

Zewnętrzna ochrona odgromowa ma za zadanie zminimalizowanie zagrożeń, będących bezpośrednim skutkiem uderzenia pioruna, poprzez skierowanie ładunku elektrycznego możliwie najkrótszą drogą do ziemi.  Do takich zagrożeń można zaliczyć: pożar, uszkodzenie dachu budynku czy pęknięcie jego muru jak również zagrożenie dla osób znajdujących się w danym obiekcie.

Zewnętrzna instalacja odgromowa składa się głównie ze: zwodu, montowanego na dachu i służącego do bezpośredniego przyjęcia wyładowania piorunowego, przewodów odprowadzających oraz uziomów, które rozpraszają energię pioruna w ziemi.

Instalacja przeciwprzepięciowa zakładana jest wewnątrz budynku i ma na celu ochronę wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz podłączonych do niej urządzeń przed przepięciami wyładowczymi.

Nasza firma w sposób profesjonalny może wykonać zarówno instalacje odgromowe jak i przeciwprzepięciowe. Zapraszamy do kontaktu.