Pomiary instalacji elektrycznej

Wykonujemy pomiary nowych i starych instalacji elektrycznych. Zgodnie z obowiązującym prawem, pomiary te wykonywane powinny być nie rzadziej niż raz na 5 lat. Mamy wszelkie uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania tego typu czynności. Gwarantujemy rzetelność i dokładność uzyskiwanych przez nas wyników.