Instalacje alarmowe

Instalacje alarmowe są zespołami urządzeń, które znacząco zwiększają bezpieczeństwo obiektu, w którym zostały zamontowane. Składają się one z wielu urządzeń, które, współpracując ze sobą, mają za zadanie wykryć i poinformować nas o niepożądanych zdarzeniach, takich jak włamanie czy pożar. Systemy alarmowe składają się głównie z centrali alarmowej, czujników, sygnalizatorów (świetlnych oraz dźwiękowych), systemu kamer jak również, coraz popularniejszych, aplikacji wysyłających powiadomienia na telefon.

Jeśli chcecie Państwo zadbać o bezpieczeństwo swojego domu lub firmy, zapraszamy do kontaktu.