Instalacje sygnalizacji pożaru (SAP)

System sygnalizacji pożaru SAP to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, który umożliwia m.in.: wczesne wykrycie pożaru, uruchomienie urządzeń alarmowych, ułatwienie ewakuacji oraz automatyczne powiadomienie Straży Pożarnej. Pozwala on na ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia, a nawet całkowite jego ugaszenie, dzięki uruchomieniu odpowiednich urządzeń, będących elementami składowymi systemu.

Zapraszamy do współpracy.