Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) to element wspomagający ochronę ppoż, który może być zintegrowany z systemem sygnalizacji pożaru SAP.  Służy on do nadawania (automatycznie lub przez operatora) sygnałów alarmowych i komunikatów słownych, które wspomagają ewakuację.